Arkitekt John Christiansen

 

Startside
Op

 
  Profil
   

Gennem et mangeårigt arbejde som arkitekt og bygningskonstruktør har jeg opnået en bred erfaring med et grundigt kendskab til mange forskelligartede byggerier.

Som konsulent ved ejendomshandler og som beskikket bygningssagkyndig har jeg fået et stort indblik i byggebranchen fra forskellige vinkler.

Siden 1999 har jeg været selvstændig, beskæftiget med almindeligt arkitektarbejde og som bygningssagkyndig udarbejdet tilstandsrapporter. Som energikonsulent udarbejder jeg energirapporter.

I perioden fra 1988 til 1999 har jeg været leder af Danske Banks Bygningsafdeling, med administration af bankens ejendomme i ind- og udland.

Fra 1986 til 1988 forestod jeg ejendomsanliggender for en stor udenlandsk koncern med ejendomsinvesteringer i produktions- og salgsaktiviteter i Danmark.

I perioden fra 1976 til 1986 var jeg leder af Forsikringsselskabet Codans arkitektkontor stillingen omfattede ansvaret for selskabets investeringer i fast ejendom udover ansvaret for de af Codan ejede og benyttede ejendomme.

Som nyuddannet arkitekt, baseret på en håndværkeruddannelse som tømrer og bygningskonstruktør, var jeg ansat på en arkitekttegnestue med projektering af forskelligartede byggerier og endvidere beskæftiget som tegnestuens byggeleder.

Som bygningssagkyndig har jeg været og er stadigvæk medlem af forskellige selskabers bestyrelser.
Gennem mit mangeårige arbejde hos 'Habakuk' alias Jørgen Hartmann-Petersen, har jeg erhvervet praktisk erfaring med ledelse af større offentlige byggerier. Her fik jeg også lært at se mange ting i et utraditionelt perspektiv.
  Faglige medlemskaber:

ADA Associerede danske arkitekter
dpa danske praktiserende arkitekter

eMail: john@arkitekt-christiansen.dk

 

Arkitekt John Christiansen ADA/dpa

Degnevænget 7 - 2690 Karlslunde Strand - Tlf. 2441 4142 - Fax. 4615 2072