Arkitekt John Christiansen

 

Startside

 
    Links

ASSOCIEREDE DANSKE ARKITEKTER

http://www.ark-ada.dk

 

Associerede Danske Arkitekter er en paraply organisation for dpa - Danske Praktiserende Arkitekter og A-S - Arkitekt-Sammenslutningen.

Det vigtigste for bygherren er at finde frem til en samarbejdspartner, der foruden at være den projekterende, kan være bygherrens rådgiver og konsulent på alle områder inden for byggeriet.

BYGGECENTRUM

http://www.byggecentrum.dk

  Byggecentrum er informationscenter for hele den danske byggebranche. Igennem forskellige informationstilbud kan man dels finde og dels udbyde relevante informationer. Derfor er Byggecentrum den centrale formidlende instans mellem myndigheder, projekterende, udførende, leverandører, bygherrer og private forbrugere.

http://www.energistyrelsen.dk

  Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation til produktion af energi, forsyning og forbrug af energi. Det betyder, at Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion af energi og den videre transport gennem rør og ledninger indtil olien, naturgassen, varmen, elektriciteten mv. bliver anvendt til energitjenester hos forbrugeren.

Læs mere om huseftersyn

 

Huseftersyn blev indført pr. 1. januar 1996 og omfatter principielt alle ejendomshandler efter dette tidspunkt under forudsætning af, at der er tale om ejendomme, der hovedsaglig anvendes til beboelse for sælger eller hovedsaglig er bestemt til beboelse for køber.

 
 

Arkitekt John Christiansen ADA/dpa

Degnevænget 7 - 2690 Karlslunde Strand - Tlf. 2441 4142 - Fax. 4615 2072